Eigen Risico 2015

Eigen risico aftrekbaar van de belasting?

Vroeger was het eigen risico van de zorgverzekering aftrekbaar. Dat gold alleen voor het vrijwillig eigen risico. De belastingaftrek gold niet voor het verplicht eigen risico. Helaas is dat tegenwoordig niet meer zo.

Aftrekbaarheid van de belasting

Eigen risico van de zorgverzekering is over 2013 NIET aftrekbaar. Het eigen risico is voor 2014 ook niet meer aftrekbaar.

Welke zorgkosten wel aftrekken

Toch zijn er zorgkosten die je kunt aftrekken van de belasting. Het gaat dan om kosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed en dus ook niet onder het eigen risico vallen. Voorbeelden van kosten die je kunt aftrekken zijn genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, vervoer, dieetkosten, extra gezinshulp, extra kleding en beddengoed en reiskosten voor ziekenbezoek.

Let op: je mag alleen zorgkosten aftrekken in de aangifte over het jaar waarin je ze hebt gemaakt.