Eigen Risico 2015

Compensatie eigen risico 2015

Er zijn plannen in de Tweede Kamer om de Compensatie eigen risico en de algemene Wtcg-tegemoetkoming af te schaffen.

Compensatie eigen risico 2015

De Compensatie eigen risico 2015 is door het ministerie van VWS afgeschaft. De Compensatie eigen risico (Cer) is afgeschaft. Net als de algemene tegemoetkoming Wtcg. In plaats van de Wtcg en de Cer, gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

betaling Compensatie eigen risico

De Compensatie eigen risico 2013 werd voorheen door het CAK uitbetaald. Daar kon u aanvraag doen.