Eigen Risico 2015

Eigen Risico en Eigen Bijdrage de verschillen.

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

Verplicht eigen risico zorg

Iedereen in Nederland is verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Voor zorg uit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Als u zorg in nodig hebt, betaalt u een bepaald bedrag van de zorgkosten zelf. Dat is het verplicht eigen risico.

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is wat anders. Een eigen bijdrage is dat deel van de rekening dat je altijd zelf moet betalen.

U betaalt bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor thuiszorg of als u in een verzorgingshuis woont. Dat is de Eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Daarnaast kunt u ook een eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. Een eigen bijdrage kan gelden voor ziekenvervoer, kraamzorg, hulpmiddelen (hoortoestellen e.d.), fysiotherapie of oefentherapie, farmaceutische zorg (medicijnen).

Wat is het maximum

Het eigen risico kent een maximum. Dit bedrag moet je altijd opmaken aan zorg voordat de zorgverzekeraar je zorgkosten betaalt. De eigen bijdrage voor zorg verschilt bij de aanvullende verzekering per verzekeraar. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt hangt af van de behoefte aan zorg waarvoor deze bijdrage geldt.