Eigen Risico 2015

Eigen risico MRI Scan

Een MRI-scan (magnetic resonance imaging) wordt vaak in het ziekenhuis genomen. Een sterke magneet en radiogolven wekken signalen op in het lichaam. Een computer zet dit om in een afbeelding die de medisch specialist op een beeldscherm kan bekijken. De specialist gebruikt de MRI-scan vaak bij het vaststellen van een diagnose.

MRI scan en eigen risico?

Gelukkig hoeft de verzekerde de MRI-scan niet zelf te betalen. MRI-scans zijn namelijk opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, wat inhoudt dat iedereen met een zorgverzekering recht heeft op de vergoeding van MRI-scans. Is de MRI-scan onderdeel van uw behandeling in het ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)? Dan wordt de scan vergoed!
LET OP bij een MRI scan geldt dus WEL uw bijdrage aan het eigen risico!

Toestemming van verzekering

Bij sommige verzekeringen is toestemming nodig alvorens u een MRO scan ondergaat.