Eigen Risico 2015

Eigen risico chronisch zieken

Chronisch zieken kunnen een financiële compensatie voor het verplicht eigen risico aanvragen. Het gaat om chronisch zieken en gehandicapten die in twee voorgaande jaren in een farmaceutische kostengroep (FKG) zaten, met uitzondering van de FKG ‘hoog cholesterol’.

Wanneer Chronisch ziek?

Verzekerden zijn chronisch ziek wanneer zij minimaal 180 dagdoseringen van een medicijn voorgeschreven hebben gekregen. Ook verzekerden die langdurig in AWBZ-instellingen verblijven, krijgen een compensatie.
Meer over de compensatie eigen risico