Eigen Risico 2015

Eigen risico bedrijfsongeval

Stel je krijgt een bedrijfsongeval. Heb je dan te maken met eigen risico?
Dit is een lastige vraag en niet eenduidig te beantwoorden.

Bedrijfsongevallen en aansprakelijkheid

De hoofdregel is dat een werkgever aansprakelijk is voor alle schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Zelf aansprakelijk

Toch is het eigen risico onderdeel van jouw zorgverzekering. Hierna kan je eventueel je werk of opdrachtgever in gebreke stellen en deze kosten vorderen.

Procedure en rechtsbijstand

Wil de werkgever niet mee werken dan zul je een procedure moeten opstarten. Je kunt bv de vakbond inschakelen of een rechtsbijstand jurist in de arm nemen.

Andere kosten

Er spelen nog meer zaken mee zoals aftrek van de eventuele andere zorgkosten die je in dat kalenderjaar gemaakt hebt.