Eigen Risico 2015

Eigen Risico Kaakchirurg oa Verstandkiezen trekken

Valt een bezoek aan de kaakchirurg onder het eigen risico?

Verstandskiezen trekken

Omdat Verstandskiezen trekken een specialistische behandeling is, wordt deze volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding heeft u wel een verwijskaart van uw tandarts nodig! De behandelingen uitgevoerd door een kaakchirurg vallen WEL onder het verplichte eigen risico.

Toestemming nodig van de zorgverzekering

Voor een vergoeding van mondzorg bij bv de kaakchirurg moet u vooraf toestemming aanvragen Deze toestemming moet door u of uw zorgverlener schriftelijk worden aangevraagd.

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt in 2013

tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar
tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen
.