Eigen Risico 2015

Eigen risico wa waarborgfonds

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer WA Waarborgfonds?

Sinds 1965 zijn motorrijtuigen wettelijk verplicht verzekerd. Toch zijn er soms weggebruikers die geen autoverzekering hebben afgesloten. Ook kan het voorkomen dat het motorrijtuig na een aanrijding doorrijdt en onbekend blijft. Daarom is tegelijkertijd met die verplichte WA-verzekering het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Het wordt voornamelijk gefinancierd met bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar dit fonds.

Eigen risico

Voor schade door onbekende motorrijtuigen geldt met ingang van 11 juni 2007 het eigen risico van € 250,- per benadeelde partij. Voor de andere situaties (aanrijdingen met een onverzekerd-, gestolen motorvoertuig of een gemoedsbezwaarde) en voor letselschades geldt géén eigen risico. Schades die vóór bovengenoemde datum plaatsvonden, hebben een eigen risico van € 136,- per benadeelde.