Eigen Risico 2015

Eigen risico en Medicijnen

Zorgverzekeraars zijn allemaal verschillend. Ze houden er dan ook verschillende manieren op na om te bepalen welke medicijnen vergoed worden.

Hoe zit dit dan met eigen risico?

Het eigen risico dat u moet betalen hangt af van uw zorgverzekering. Zo zijn er verzekeraars die historische prijzen gebruiken. Dit betekend dat de prijs die een medicijnen in januari heeft in bijvoorbeeld juli nog gehanteerd wordt.

Overzicht vergoeding medicijnen in basispakket

De algemene vergoeding van geneesmiddelen vindt u op Medicijnkosten.nl. U ziet daar of uw medicijn is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Daarnaast ziet u of u een eigen bijdrage moet betalen en of er een goedkoper geneesmiddel is dat u wel helemaal vergoed krijgt.

Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS)

Zorgverzekeraars vergoeden alleen geneesmiddelen die uw dokter voorschrijft en die in het GVS zijn opgenomen.

Eigen bijdrage Medicijnen en eigen risico

In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deelt alle medicijnen in groepen in. Voor een groep medicijnen is een maximale vergoeding vastgesteld. Voor een medicijn dat meer kost dan de maximale vergoeding, moet u bijbetalen. Hiervoor kunt u eventueel een aanvullende verzekering afsluiten. Uw zorgverzekering kan u hier meer over vertellen.